Coredb

[ร่วมบริจาคซื้อที่ดินทางเข้าที่พักสงฆ์พระศรีภูริตธรรม] ร่วมบริจาคซื้อที่ดินทางเข้...

เริ่มโดย : Coredb2022-02-14 โพสต์ล่าสุด : Coredb02-14 13:34

ตอบ0 อ่าน627
Coredb

[ร่วมซื้อที่ดินถวายที่พักสงฆ์พระศรีภูริตธรรม] ขอเชิญร่วมบริจาคเงินจัดซื้...

เริ่มโดย : Coredb2020-01-15 โพสต์ล่าสุด : Coredb01-15 22:08

ตอบ0 อ่าน1157
Coredb

[ประวัติ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต] ประวัติ หลวงปู่หล้า เขมปัต...

เริ่มโดย : Coredb2020-01-06 โพสต์ล่าสุด : Coredb01-06 20:26

ตอบ0 อ่าน787
Coredb

[๓๐ เม.ย - ๑ มี.ค ๖๓ ร่วมทอดผ้าป่าสมัคคี วัดแสนสุข (ธรรมยุติ) ] ๓๐ เม.ย - ๑ มี.ค ๖๓ ร่วมทอ...

เริ่มโดย : Coredb2020-01-02 โพสต์ล่าสุด : Coredb01-02 16:53

ตอบ0 อ่าน966
Coredb

[การจดจัดตั้งมูลนิธิพระศรีภูริตธรรม] การจดจัดตั้งมูลนิธิพระศรีภ...

เริ่มโดย : Coredb2020-01-02 โพสต์ล่าสุด : Coredb01-02 16:22

ตอบ0 อ่าน807
Coredb

[งานทานบุญ ณ ที่พักสงฆ์ป่าพระศรีภูริตธรรม] ๒๙ ธ.ค ๖๒ งานทานบุญ ณ ที่พ...

เริ่มโดย : Coredb2020-01-02 โพสต์ล่าสุด : Coredb01-02 15:32

ตอบ0 อ่าน940
Coredb

[ทอดผ้าป่าสมัคคี ณ พุทธอุทยานธรรมภูชีฟ้า จังหวัดเชียงราย] ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทอดผ้าป่...

เริ่มโดย : Coredb2020-01-02 โพสต์ล่าสุด : Coredb01-02 14:57

ตอบ0 อ่าน891
Coredb

[22222] บทสวดระตะนะสุตตัง (รัตนสูต...

เริ่มโดย : Coredb2019-11-16 โพสต์ล่าสุด : Coredb11-16 07:28

ตอบ0 อ่าน1022
Coredb

[แจกมหาทาน] มหาทานแจกข้าวสาร

เริ่มโดย : Coredb2019-11-05 โพสต์ล่าสุด : Coredb11-05 17:25

ตอบ0 อ่าน820
Coredb

[แจกมหาทาน] สร้างมหาทานบริจาค ประจำเดื...

เริ่มโดย : Coredb2019-11-04 โพสต์ล่าสุด : Coredb11-04 14:30

ตอบ0 อ่าน846
Coredb

[ประวัติพระศรีภูริตธรรม] ความเป็นมา

เริ่มโดย : Coredb2019-10-31 โพสต์ล่าสุด : Coredb10-31 17:16

ตอบ0 อ่าน905
Coredb

[พระพุทธเจ้าครองใจคนได้อย่างไร] พระพุทธเจ้าครองใจคนได้อย่า...

เริ่มโดย : Coredb2019-10-20 โพสต์ล่าสุด : Coredb10-20 16:36

ตอบ0 อ่าน1084

รายชื่อฟอรั่ม

หมวดหมู่จิตอาสมัคร

เปิดรับจิตอาสามาเป็นงานสาธารณะประโยชน์

ขอบเขตที่ดิน-ที่พักสงฆ์ป่าพระศรีภูริตธรรม

หลักธรรมคำสอน

สิ่งที่ปฏิบัติได้ยาก

ประวัติพระศรีภูริตธรรม

ประวัติพระศรีภูริตธรรม

ชีวประวัติ พ่อแม่ครูบาจารย์

ประวัติ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

เสียงธรรม ครูบาจารย์

ประวัติและนิทานธรรมะ

ธรรมเทศนาทั่วไป

พระไตรปิฎกและคัมภีร์

บทสวดมนต์

เพลงธรรมะ

วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

สมาธิ - พระกรรมฐาน

ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

ดาวน์โหลดเสียงธรรม

กิจกรรม

แจกมหาทาน

วันลอยกระทง-ปล่อยโคม

แจกมหาทาน

แหล่เทศน์มหาชาติ พระศรีภูริตธรรม

สร้างมหาทานบริจาค ประจำเดือน 28-29 กันยายน 2562

สร้างมหาทานบริจาค ประจำเดือน 28-29 ตุลาคม 2562

กระดานข่าวประจำเดือน

การดำเนินการความคืบหน้าในการจดจัดตั้งวัด

การจดจัดตั้งมูลนิธิพระศรีภูริตธรรม

การตรวจสุขภาพทุก 28-29 ของทุก ๆ เดือน

ร่วมงานบุญผ้าป่าสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์ภูชีฟ้า

ร่วมบุญมหาทานโครงการแจกข้าวสาร ช่วยเหลือผู้ยากไร้

สืบสานภูมิปัญญาอนุรักษ์สมุนไพรไทย

โครงการร่วมปลูกต้นไม้

โครงการทุนการศึกษาปลูกต้นกล้าแห่งแผ่นดิน

สนับสนุนช่วยเหลือหน่วย กู้ชีพกู้ภัย

ร่วมสมทบทุนสร้างห้องน้ำ ถวายสงฆ์

งานกฐิน-ผ้าป่าในวัดสายพ่อแม่ครูบาจารย์

ทอดผ้าป่าสมัคคี ณ พุทธอุทยานธรรมภูชีฟ้า จังหวัดเชียงราย

งานทานบุญ ณ ที่พักสงฆ์ป่าพระศรีภูริตธรรม

๗ มี.ค ๖๓ ผ้าป่า ที่พักสงฆ์ป่าพระศรีภูริตธรรม

๑ ม.ค ๖๓ วางศิลาฤกษ ที่พักฆ์ธัมมะ

งานทอดผ้าป่าสมัคคี ณ ที่พักสงฆ์ป่าพระศรีภูริตธรรม

๒๒ ก.พ ๖๓ ครบรอบบูรพาจารย์ วัดป่าเขาน้อย

๓๐ เม.ย - ๑ มี.ค ๖๓ ร่วมทอดผ้าป่าสมัคคี วัดแสนสุข (ธรรมยุติ)

กองบุญ - ที่พักสงฆ์ป่าพระศรีภูริตธรรม

ร่วมซื้อที่ดินถวายที่พักสงฆ์พระศรีภูริตธรรม

ร่วมบริจาคเงินสร้างกุศลสร้างอาคารกู้ชีพ-กู้ภัย

ร่วมบริจาคเงินค่าถม-บด-อัดดินเพื่อตั้งมูลนิธิ

ร่วมบริจาคโลงศพและผ้าห่อศพ

ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้าง

ร่วมบริจาคซื้อที่ดินทางเข้าที่พักสงฆ์พระศรีภูริตธรรม


ขึ้นไปข้างบน